ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศ ขยายเวลาในการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว

26/11/2018

ดาวน์โหลด (PDF)
Back to the list