ประกาศและประชาสัมพันธ์


งานประกวดภาพถ่าย "Japan through Diplomats’ Eyes 2018" เมืองนาโกยา

13/12/2018

ขอเชิญเข้าร่วมชมงานประกวดภาพถ่าย "Japan through Diplomats’ Eyes 2018" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 - 21.00 น. (วันสุดท้ายเปิดถึงเวลา 17.00 น.) ที่ Central Park Central Galleria (ชั้นใต้ดิน) โดยไม่เสียค่าเข้าชม สำหรับหัวข้อในการถ่ายภาพประจำปีนี้ คือ “การฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปีการปฏิรูปประเทศสมัยเมจิ”
Back to the list