ประกาศและประชาสัมพันธ์


คำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในงาน / Keynote Speech by Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand in the event titled “ASEAN in 2019: Thailand’s Chairmanship”

14/12/2018

คำกล่าวของ รมว. กต. ในงาน ASEAN in 2019: Thailand's Chairmanship"
วีดีทัศน์เปิดตัวการเป็นประธานอาเซียนของไทย
รายละเอียดการลงทะเบียนสื่อมวลชน
Back to the list