ประกาศและประชาสัมพันธ์


Fukushima Now -Local Revitalization&Cultural Exchange Tour

03/01/2019

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมแนะนำโปรแกรมทัวร์ จ. ฟูกูชิมะ สำหรับชาวต่างชาติ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่
Back to the list