ประกาศและประชาสัมพันธ์


“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ขอเชิญชมคลิปวีดิทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญและจะมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562

04/01/2019

ท่านสามารถรับชมได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=T8eHIdP67Eg&feature=youtu.be
Back to the list