ประกาศและประชาสัมพันธ์


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 20

18/02/2019

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 20 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2562 ณ สวนสาธารณะโยโยกิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยในปีนี้จะเป็นการฉลองครบรอบ 20 ปีของการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว และจะใช้หัวข้อ "Innovation & Sustainablity" ซึ่งจะเป็นการเสนอภาพลักษณ์ของไทยในด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านนวัตกรรม รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://www.thaifestival.jp/th/
Back to the list