ประกาศและประชาสัมพันธ์


นายกรัฐมนตรีมีสารแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสการเปลี่ยนรัชสมัยและการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

02/05/2019

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
Back to the list