ประกาศและประชาสัมพันธ์


ขอเชิญทุกท่านลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4 -6 พ.ค. 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

02/05/2019
Back to the list