ประกาศและประชาสัมพันธ์


ขอเชิญมาร่วมกันสร้างอาเซียนให้ "ยั่งยืน" ไปพร้อมกับคุณหมิว ลลิตา ปัญโญภาส ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562

06/06/2019

ท่านสามารถรับชมสปอตตอน "ร่วมมือ ร่วมใจ" จัดทำขึ้นโดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Dgy8EHMKVAk&feature=youtu.be
Back to the list