ประกาศและประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมและให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยนอีเลฟเว่น (Asian Eleven) ระหว่างทีม Southeast Asian U-18 [Asian Eleven] และทีม the U-18 Tohoku Selection

11/06/2019

สถานเอกอัครรราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมและให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยนอีเลฟเว่น (Asian Eleven) ระหว่างทีม Southeast Asian U-18 [Asian Eleven] ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเต และทีม the U-18 Tohoku Selection ณ J Village Stadium จังหวัดฟุกุชิมะ ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เริ่ม Kick off เวลา 14.00 น. (เวลาญี่ปุ่น) ซึ่งในการแข่งขันดังกล่าวมีนักฟุตบอลชาวไทยเข้าร่วมในทีม Southeast Asian U-18 [Asian Eleven] จำนวน 2 คน ได้แก่ นายชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว (เจ้าหนึ่ง) และนายณัชชา พรมสมบูรณ์ (มิว)

การแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยนอีเลฟเว่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Asian Resonance โดย Asean Center Japan Foundation
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://asian-eleven.jfac.jp/
Back to the list