ประกาศและประชาสัมพันธ์


การลงทะเบียนสื่อมวลชนเพื่อรายงานข่าวการประชุม รมว. กต. อาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุม รมว. กต. อาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11/07/2019

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกดูได้ที่นี่ และลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.asean2019.go.th
ภายใต้หัวข้อ Registration > Media ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. 62 ถึง 12 ก.ค. 62




Back to the list