ประกาศและประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมให้กำลังใจนักกีฬาคาราเต้ไทยในการแข่งขัน Karate 1 Premier League Tokyo 2019

04/09/2019

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก https://premierjapan.tokyo.jp/?sfns=mo

วันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 62 ลงเข้าแข่งขัน 6 คน

1) 09:00-11:30 Kata Individual Female
    MONSICHA TARARATTANAKUL

2) 12:00-13:30 Kumite Male -60
    POORIS SAIYASOMBAT

3) 13:30-15:00 Kumite Female -50
    PAWEENA RAKSACHART

4) 15:00-16:30 Kumite Male -67
    SONGVUT MUNTAEN
    SUPA NGAMPHUENGPHIT

5) 16:30-18:00 Kumite Female -55
    TIPPAWAN KHAMSI

———————————————-
วันเสาร์ที่ 7 ก.ย. 62 ลงเข้าแข่งขัน 3 คน

1) 12:00-13:30 Kumite Female -61
     ARM SUKKIAW

2) 15:00-16:30 Kumite Female -68
     KANOKWAN KWANWONG

3) 16:30-18:00 Kumite Male +84
    TEERAWAT KANGTONG
Back to the list