ประกาศและประชาสัมพันธ์


การลงทะเบียนสื่อมวลชนเพื่อรายงานข่าวการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

08/10/2019

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก www.asean2019.go.th หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่
Back to the list