ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นภาษาญี่ปุ่นและระบบสารสนเทศสำหรับนักธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น

29/10/2019

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากที่นี่
Back to the list