ประกาศและประชาสัมพันธ์


งาน Thailand Rubber Expo 2019

27/11/2019

จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 ที่ ห้อง Impact Exhibition Hall 5 อิมแพคเมืองทองธานี จ. นนทบุรี รายละเอียดสามารถดูได้จากที่นี่

Back to the list