ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นภาษาญี่ปุ่นและระบบสารสนเทศสำหรับนักธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น

03/01/2020

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากที่นี่
Back to the list