ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต

16/01/2020

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นภาษาญี่ปุ่นและระบบสารสนเทศสำหรับนักธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามรายชื่อในเอกสารแนบ มารายงานตัวและสอบข้อเขียนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
Back to the list