ประกาศและประชาสัมพันธ์


ญี่ปุ่นปรับขึ้น 'ภาษีบริโภค' จาก 8% เป็น 10% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

24/01/2020

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถอ่านได้ที่
Back to the list