ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นภาษาญี่ปุ่นและระบบสารสนเทศสำหรับนักธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น

13/02/2020

รายละเอียดสามารถอ่านได้จากที่นี่
Back to the list