ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศเตือนนักท่องเที่ยวที่มีประวัติเคยเดินทางเข้าออกมณฑลหูเป่ยและมณฑลเจอเจี้ยง

14/02/2020

จาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) รบ. ประกาศเตือนนักท่องเที่ยวที่มีประวัติเคยเดินทางเข้าออกมณฑลหูเป่ยและมณฑลเจอเจี้ยงภายใน 14 วันก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0.00 น.

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://www.japan.travel/en/news/coronavirus/
Back to the list