ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์จาก Hokkaido เตือนนักท่องเที่ยวป้องกันการหลงภูเขาในระหว่างเล่นสกี

17/02/2020

Hokkaido ประกาศเตือนนักท่องเที่ยวระหว่างเล่นสกี โดยเฉพาะในระยะหลังพบว่า มีการพลัดหลงในบริเวณที่ไม่ใช่ลานสกีหลักเพิ่มมากขึ้น
โดยมียอดผู้พลัดหลงและเสียชีวิตดังนี้
- เดือนพฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562 มีผู้พลัดหลง 78 คน
- วันที่ 30 มกราคา 2563 และ 1 กุมภาพันธ์ 2563 มีชาวต่างชาติเสียชีวิตจากเหตุหิมะถล่ม

เพื่อความปลอดภัย จึงขอเตือนผู้ที่มีความประสงค์จะเล่นสกีที่ Hokkaido ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่างๆ ดังนี้Tags:   Hokkaido, สกี

Back to the list