ประกาศและประชาสัมพันธ์


คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังญี่ปุ่นขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

21/02/2020

ขอให้คนไทยที่มีแผนเดินทางไปญี่ปุ่น ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด และพิจารณาความจำเป็นในการเดินทางไปญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตฯ มิได้ห้ามการเดินทางไปยังญี่ปุ่น หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องไปญี่ปุ่นในช่วงนี้ ขอให้ระมัดระวังและดูแลตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนมากหรือแออัด 
ขอให้คนไทยที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นติดตามข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทาง
• Facebook: “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - 在東京タイ王国大使館” หรือ https://www.facebook.com/rtejapan/ 
• Twitter: @rtetokyo หรือ https://twitter.com/rtetokyo?lang=en 


Photo cr. - Kapook.com
Back to the list