ประกาศและประชาสัมพันธ์


วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19

22/02/2020

วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19: กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

ที่มาของภาพ: กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขTags:   COVID-19

Back to the list