ประกาศและประชาสัมพันธ์


กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง

19/03/2020

-กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง-

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้เที่ยวบินระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่าง ๆ หลายเที่ยวบินได้ถูกยกเลิกไป อาทิ เที่ยวบิน (บินตรง) กรุงเทพฯ-ฟูกูโอกะ กรุงเทพฯ-ซัปโปโร และกรุงเทพฯ-เซนได
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวขอแนะนำให้ชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าและออกจากญี่ปุ่น วางแผนการเดินทางล่วงหน้า ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนการเดินทางและในวันเดินทาง ตลอดจนติดตามมาตรการล่าสุดของสายการบินและของประเทศปลายทางนั้น ๆ ต่อผู้ที่เดินทางจากประเทศญี่ปุ่น
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินจากเว็บไซต์ของท่าอากาศยานหลัก ๆ ในญี่ปุ่นที่ยังคงปรากฏเที่ยวบินระหว่างไทยกับญี่ปุ่นจนถึงขณะนี้ (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. เวลาท้องถิ่น ณ กรุงโตเกียว) อาทิ

1. ท่าอากาศยาน Narita :https://www.narita-airport.jp/en/flight/…
2. ท่าอากาศยาน Haneda: https://tokyo-haneda.com/en/flight/flightInfo_int.html
3. ท่าอากาศยาน Kansai: https://www.kansai-airport.or.jp/en/flight/kix_searchresult…
4. ท่าอากาศยาน Chubu Centrair: https://www.centrair.jp/en/flight/search/index.html…   
 
เว็บไซต์ของสายการบินหลัก ๆ เพื่อประกอบการตรวจสอบสถานะล่าสุดของเที่ยวบิน

สำหรับมาตรการของประเทศต่าง ๆ ต่อผู้ที่เดินทางจากญี่ปุ่น สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์
กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.htmlTags:   COVID-19

Back to the list