ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง พัฒนาการสถานการณ์ COVID-19 ในญี่ปุ่นและการขอความร่วมมือในการปฏิบัติตัวตามคำขอของรัฐบาลญี่ปุ่น

27/03/2020Tags:   COVID-19

Back to the list