ประกาศและประชาสัมพันธ์


ด่วน !! [ สำคัญ ] ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง มาตรการการบริหารจัดการการเดินทางกลับไทยของคนไทยในต่างประเทศ

03/04/2020

รัฐบาลขอความร่วมมือคนไทยให้ชะลอการเดินทาง จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563Tags:   COVID-19

Back to the list