ประกาศและประชาสัมพันธ์


ด่วนมาก !! สำนักงานการบินพลเรือนประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ต่อไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2563

06/04/2020

 ด่วนมาก !!


สำนักงานการบินพลเรือนประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
ต่อไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน
2563

ทั้งนี้ ในกรณีที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้แล้ว ผู้ที่เดินทางเข้าไทยจะถูกกักกันตัว 14 วัน ในพื้นที่ที่ทางการจัดให้ (State Quarantine) โดยพักห้องคู่

https://www.caat.or.th/th/archives/49317?fbclid=IwAR2NdQUA238EvYS4Vht97-iVTmf3ze5m3a-uENrGQB4_W6dDN4PBZqLo0s8
Back to the list