ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ขอให้ชะลอการขอรับบริการด้านกงสุล

12/04/2020

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอให้ชาวไทยในญี่ปุ่นชะลอการขอรับบริการกงสุล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในญี่ปุ่นทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง Tags:   กงสุล

Back to the list