ประกาศและประชาสัมพันธ์


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวขอความร่วมมือคนไทยในญี่ปุ่นที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน แจ้งข้อมูลให้สถานเอกอัครราชทูตทราบ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น)

15/04/2020

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) ได้ขอให้ชาวไทยใน ตปท. ชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศ และล่าสุดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น 


เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการบรรเทาผลกระทบจากมาตรการข้างต้นต่อคนไทยในญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวขอความร่วมมือคนไทยในญี่ปุ่นที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน แจ้งข้อมูลให้สถานเอกอัครราชทูตทราบ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น) โดยกรอกข้อมูลตามลิ้งค์ต่อไปนี้ https://bit.ly/2xlQ7HS
Back to the list