ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทู ณ กรุงโตเกียว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างโครงการประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล

20/04/2020
Back to the list