ประกาศและประชาสัมพันธ์


มาตรการ METI เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

24/04/2020

ท่านสามารถคลิกอ่านเอกสารด้านล่างได้

Back to the list