ประกาศและประชาสัมพันธ์


รายละเอียดการขอรับเงินเยียวยา 1 แสนเยน สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น

05/05/2020

รายละเอียดการขอรับเงินเยียวยา 1 แสนเยน สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น
หากท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนสํามะโนประชากร ณ วันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2020

แหล่งข้อมูล: กระทรวงกระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่น

https://www.soumu.go.jp/main_content/000685958.pdf
Back to the list