ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 39 จังหวัด

16/05/2020

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 . นายกรัฐมนตรีอาเบะ ชินโซ ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 39 จังหวัด ซึ่งรวมถึง 5 จังหวัดที่เป็นจังหวัดเฝ้าระวังพิเศษ ได้แก่ จังหวัดอิบารากิ จังหวัดอิชิกาวะ จังหวัดกิฟุ จังหวัดไอจิ และ จังหวัดฟูกูโอกะ

สำหรับ 8 จังหวัดที่เหลือ ซึ่งยังอยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ กรุงโตเกียว จังหวัดไซตามะ จังหวัดชิบะ จังหวัดคานากาวะ จังหวัดโอซากา จังหวัดเกียวโต จังหวัดเฮียวโกะ และจังหวัดฮอกไกโด รัฐบาลกลางจะพิจารณาสถานการณ์อีกครั้งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังคงเปิดทำการในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียว โดยจะให้บริการด้านกงสุลแก่ผู้มีเหตุฉุกเฉิน เร่งด่วน และผู้ที่ได้นัดหมายไว้ก่อนแล้วเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลกลางญี่ปุ่น ที่ขอความร่วมมือให้ลดจำนวนผู้เข้างาน/ผู้เข้ารับบริการให้ได้ร้อยละ 80 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตามรายละเอียด ดังนี้

อีเมล์สำหรับการติดต่อสอบถามทั่วไปinfosect@thaiembassy.jp
อีเมล์ฝ่ายกงสุลrtetokyo2020.consular@gmail.com
(กรุณาแจ้งเรื่องที่ประสงค์จะดำเนินการเพื่อนัดหมายก่อน)
หมายเลขฉุกเฉินสำหรับคนไทยตกทุกข์ได้ยาก (Hotline) 090 4435 7812   
Back to the list