ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดโอซากา เกียวโต และเฮียวโกะ

21/05/2020

[สำคัญ]

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรีอาเบะ ชินโซ ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมในอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดโอซากา จังหวัดเกียวโต และจังหวัด
เฮียวโกะ

อย่างไรก็ดี รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียว จังหวัดชิบะ จังหวัดคานากาวะ จังหวัดไซตามะ และจังหวัดฮอกไกโด เนื่องจากยังคงมีอัตราการติดเชื้อสูงกว่าเกณฑ์ โดยรัฐบาลจะพิจารณาทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

 สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังคงเปิดทำการในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียว โดยจะให้บริการด้านกงสุลแก่ผู้มีเหตุฉุกเฉิน เร่งด่วน และผู้ที่ได้นัดหมายไว้ก่อนแล้วเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลกลางญี่ปุ่น ที่ขอความร่วมมือให้ลดจำนวนผู้เข้างาน/ผู้เข้ารับบริการให้ได้ร้อยละ 80 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตามรายละเอียด ดังนี้

อีเมล์สำหรับการติดต่อสอบถามทั่วไป infosect@thaiembassy.jp
อีเมล์ฝ่ายกงสุล rtetokyo2020.consular@gmail.com
(กรุณาแจ้งเรื่องที่ประสงค์จะดำเนินการเพื่อนัดหมายก่อน)
หมายเลขฉุกเฉินสำหรับคนไทยตกทุกข์ได้ยาก (Hotline) 090 4435 7812

Back to the list