ประกาศและประชาสัมพันธ์


ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามบริษัท/นักธุรกิจไทย/พนักงานคนไทยที่ประสบปัญหาในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น (ขอรับข้อมูลภายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563)

23/05/2020

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กำลังรวบรวมข้อมูลบริษัท/นักธุรกิจไทย/พนักงานคนไทยที่ประสบปัญหาจากมาตรการห้ามเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และอาจขยายช่วงเวลาเพิ่มเติ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอความร่วมมือบริษัท / นักธุรกิจไทย / พนักงานคนไทย ที่ประสบปัญหาในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ตามลิงค์ด้านล่าง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยขอรับข้อมูลภายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

https://forms.gle/8QAh7nzG9czeVq2t5

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้
Back to the list