ประกาศและประชาสัมพันธ์


กรอกแบบฟอร์มขอรับเงินเยียวยา 100,000 เยน จากรัฐบาลญี่ปุ่นทำอย่างไร ?

27/05/2020

สามารถรับชมคลิปวีดิโอภาษาไทย แนะนำการกรอกแบบฟอร์มฯ ซึ่งจัดทำโดยเครือข่ายเน็ตเวิร์ค สวัสดีซากะ (คนไทยในซากะ) และคำแปลแบบฟอร์มฯ เป็นภาษาไทย จัดทำโดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น

 คลิกเพื่อรับชมคลิปวีดิโอ


สอบถามรายละเอียดการขอรับเงินเยียวยาดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น ที่ 0570-011-630 หรือดูรายละเอียดจาก Facebook ของเครือข่ายเน็ตเวิร์ค สวัสดีซากะ (คนไทยในซากะ)
Back to the list