ประกาศและประชาสัมพันธ์


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวประกาศ : ปิดปรับปรุงระบบรับคำร้องหนังสือเดินทางชั่วคราว ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2563

26/06/2020

ประกาศ : ปิดปรับปรุงระบบรับคำร้องหนังสือเดินทางชั่วคราว ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2563


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวขอแจ้งปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2563 เนื่องจากการปรับปรุงระบบ

เมื่อการปรับปรุงระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดให้บริการตามปกติ โดยผู้ประสงค์จะรับบริการต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าที่


และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมาใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อลดความหนาแน่นในห้องรับเรื่อง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย


- การนัดหมายทางอีเมล์ rtetokyo2020.consular@gmail.com เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะรับบริการด้านนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้มาขอรับบริการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ดังนี้
- ขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดช่วงเวลาที่ขอรับบริการ 
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อ และขอสงวนสิทธิงดให้บริการผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการน่าสงสัย
- ขอให้ผู้ที่จะขอรับบริการเท่านั้นเข้ามาในบริเวณฝ่ายกงสุล โดยไม่อนุญาตให้นำผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่
- โปรดใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อซึ่งจัดเตรียมไว้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการ ทำความสะอาดมือและข้อมือ
- ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้ หรือหายใจไม่สะดวก งดการเดินทางไปรับบริการ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาโปรดนัดหมายที่
โทร :06-6262-9226, 06-6262-9227
อีเมล์: rtcgosaka.consularsection@gmail.com
Facebook: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ โปรดนัดหมายที่
โทร : 092-739-9090
อีเมล์ : consular.FUK@mfa.mail.go.th
Facebook: สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ
Back to the list