ประกาศและประชาสัมพันธ์


ASEAN-Japan Centre (AJC) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "FUTURE LEADERS’ DECLARATION ON ASEAN-JAPAN COOPERATION FOR INTERNATIONAL MARINE PLASTIC WASTE"

01/09/2020

ASEAN-Japan Centre (AJC) ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "FUTURE LEADERS’ DECLARATION ON ASEAN-JAPAN COOPERATION FOR INTERNATIONAL MARINE PLASTIC WASTE" หมดเขตวันที่ 15 กันยายน 2563

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.asean.or.jp/en/exchange-info/20200803/


Back to the list