ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่องผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนังงานขับรถยนต์

04/09/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่องผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนังงานขับรถยนต์
Back to the list