ประกาศและประชาสัมพันธ์


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ได้จัดโครงการ Thai Cartoon Project เพื่อส่งเสริมการ์ตูนคาร์แรคเตอร์ไทยในญี่ปุ่น

08/09/2020

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ได้จัดโครงการ Thai Cartoon Project เพื่อส่งเสริมการ์ตูนคาร์แรคเตอร์ไทยในญี่ปุ่น
โดยจัด Pop up Exhibition Store ณ สถานีโตเกียว บริเวณ Tokyo Character Street ชั้น B1 บันได G ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 กันยายน 2563
Back to the list