ประกาศและประชาสัมพันธ์


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ได้จัดโครงการ "THAI SENSE"

08/09/2020

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ได้จัดโครงการ "THAI SENSE" เพื่อส่งเสริมแบรนด์แฟชั่นไทย โดยจัด Pop up Store ณ ห้าง RAYARD MIYASHITA PARK South 3F ภายในร้าน EQUALAND SHIBUYA ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ก.ย. 2563 โดยมีแบรนด์ไทยเข้าร่วมทั้งหมด 7 แบรนด์ ได้แก่

ISSUE
MANGO MOJITO
RAW X LUSTER
RENIM PROJECT
SIMONSSISTER
VL BY VEE
VT THAITags:   THAI SENSE

Back to the list