ประกาศและประชาสัมพันธ์


สารคดี : วิถีพึ่งพิง ลิงกับคน

09/09/2020

"วิถีพึ่งพิง ลิงกับคน" และความผูกพันเหมือนสมาชิกในครอบครัว" 

 มาร่วมรับชมพร้อมหาคำตอบว่า ลิงเก็บมะพร้าวคือการทรมานสัตว์ หรือเป็นเพียงวิถีชีวิตที่มนุษย์กับสัตว์พึ่งพาซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนาน 
Back to the list