ประกาศและประชาสัมพันธ์


แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

29/10/2020

กรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ค่างประเทศในประเทศไทยรูปแบบวิถีใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติกำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
ตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่  http://thailandfilmoffice.go.th/ 
สามารถดาวน์โหลดคู่มือทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ที่นี่

Tags:   Thailand Film

Back to the list