ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเรื่องรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล

06/11/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเรื่องรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล จำนวน 2 อัตรา

แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว 

Back to the list