ประกาศและประชาสัมพันธ์


"เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร แค่นี้ก็สุขใจแล้ว"

09/12/2020

"เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร แค่นี้ก็สุขใจแล้ว"

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวรว่มเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบายงดให้ งดรับ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในการทำงานอย่างโปร่งใส
#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล #NO Gift Policy 
Back to the list