ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว กรณีที่ท่านกังวลว่าอาจติดเชื้อไวรัส COVID-19

21/12/2020

สถานทูตเอกอัครราชทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว กรณีที่ท่านกังวลว่าอาจติดเชื้อไวรัส COVID-19

ดูข้อมูลเพิมเติม (ภาษาญี่ปุ่น) ได้ที่ https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/.../coronasoda...
Back to the list