ประกาศและประชาสัมพันธ์


ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership

12/01/2021

รายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการเข้าชม 

1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.ctcseminar2021.com
2. ชมการถ่ายทอดสด ผ่านช่องทางเฟสบุค http://fb.com/ctcseminar2021


ตารางการสัมมนา (เวลาไทย)
Back to the list