ประกาศและประชาสัมพันธ์


กระทรวงต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ อัตรา

14/01/2021

กระทรวงต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี 2564 จำนวน 50 อัตรา
เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2564 
ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.mfa.go.th/th/content/สอบนักการทูต2564
Back to the list