ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง ขยายระยะเวลาในการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ล่าม

29/01/2021


Back to the list