ประกาศและประชาสัมพันธ์


สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงโตเกียว เรื่อง ขยายระยะเวลาเพิ่มในการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม

02/03/2021


Back to the list